Servo pastiprinātājs

 • Mitsubishi servo pastiprinātājs MDS-DH-CV-370

  Mitsubishi servo pastiprinātājs MDS-DH-CV-370

  Paldies, ka izvēlējāties Mitsubishi ciparu vadības bloku.Šajā lietošanas pamācībā ir aprakstītsapiešanās un piesardzības punkti, lietojot šo maiņstrāvas servo/vārpstu. Nepareiza apiešanās var izraisīt neparedzētasnegadījumus, tāpēc vienmēr rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, lai nodrošinātu pareizu lietošanu.Pārliecinieties, ka šī lietošanas pamācība tiek piegādāta gala lietotājam.Vienmēr glabājiet šo rokasgrāmatu seifāvieta.

  Lai pārliecinātos, vai visas šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkciju specifikācijas ir piemērojamas, skatietkatra CNC specifikācijas.

 • Mitsubishi servo pastiprinātājs MDS-DH-CV-185

  Mitsubishi servo pastiprinātājs MDS-DH-CV-185

  Kad ciparu vadības sistēma iedarbina un bremzē, ir nepieciešams servomotora piedziņas pastiprinātājs, lai pietiekami palielinātu un samazinātu paātrināto ātrumu.Tiek saīsināts barošanas sistēmas pārejas procesa laiks un samazināta kontūras pārejas kļūda.Un maiņstrāvas motora servo ir tādas pašas priekšrocības.